Tegelijkertijd doet zich een ander scenario voor: het tekort aan mensen groeit omdat meer aandacht (en geld) nodig is voor Zorg, grote behoefte aan extra personeel tbv handhaving en begeleiding. De extra Zorg is bijvoorbeeld nodig door de toename van problemen binnen gezinnen, door de ongewone omstandigheden die Corona veroorzaakt. Ook is er meer geld nodig voor het overeind houden van werkgelegenheid.

Al met al zullen bedrijven en Gemeenten nog meer samen moeten kijken naar oplossingen voor het personeelsprobleem. De persoon die de werkzaamheden verricht zal de samenhang van de traditionele driehoek “werk-inkomen-continuïteit” op een andere manier moeten benaderen. Werk is niet langer uitsluitend gebaseerd op hetgeen men geleerd heeft, inkomen hoeft niet 1 werkgever te betekenen en continuïteit organiseert men zelf door tijdige (om)scholing.

Heeft u een klacht over een gemeente ? Dan zijn er twee mogelijkheden:
a) de gemeente is aangesloten bij de Nationale ombudsman;
b) de gemeente heeft een eigen klachtvoorziening.

Controleer of uw gemeente bij de Nationale ombudsman is aangesloten.
Staat uw gemeente er bij? Schrijf de Nationale ombudsman dan een brief of gebruik haar website.
Leg hierin het probleem uit. Geef ook aan wat er volgens u moet gebeuren. Dan zal er bekeken worden wat voor u gedaan kan worden.

Staat de gemeente er niet bij ? Dan heeft de gemeente een eigen klachtvoorziening. Ga naar de site van de gemeente voor informatie over klachtafhandeling.

Twijfelt u of de Nationale ombudsman uw klacht over uw gemeente kan behandelen of in behandeling genomen heeft ?
Bel dan gratis op 0800 – 33 55555 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur).

Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Het aanvragen van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo gaat via het Wmo-loket van de eigen gemeente.
Mocht daarbij hulp nodig zijn, dan kan via de gemeente een onafhankelijke cliëntondersteuner ingeschakeld worden. Die helpt  met informatie en geeft (gratis) advies bij het regelen van hulp en ondersteuning.

Om voor een Wmo-voorziening in aanmerking te komen, moet men als burger voldoen aan bepaalde voorwaarden:
a) Men verblijft rechtmatig in Nederland
b) Men is Nederlander en heeft een verblijfsvergunning op asielgronden of een reguliere verblijfsvergunning
c) Men is woonachtig in de gemeente waarin de aanvraag gedaan wordt.
Een maatwerk- of vervoersvoorziening wordt alleen na onderzoek door de gemeente aangeboden.

Voor het gehele traject is hier een Stappenplan beschikbaar.

Met een nieuwe wet worden enkele nadelige effecten en niet behaalde doelen van de “Wet Werk en Zekerheid (WWZ)” gerepareerd.
Zo wil het kabinet de kloof die tussen vast en flex is ontstaan, dichten. Het vaste contract wordt iets flexibeler doordat er iets meer mogelijkheden komen bij het laten ontbinden van een vast contract door de kantonrechter.

Meer weten ? Zie elders in de website de documentatie hieromtrent.

Waarom zou u dat willen ? Bij het in dienst nemen van (tijdelijk) personeel komt sinds 01-01-2020 arbeidsrechtelijke risico’s om de hoek kijken. Zoals: gelijke rechten aan die van de vaste werknemer, transitievergoeding,  verzuim en het bijhouden van alle wijzigingen in wet- en regelgeving.
Door het uitbesteden delegeert men het formele werkgeverschap en de daarbij behorende risico’s. De payrollmedewerker is in loondienst bij de leverancier/opdrachtnemer en wordt ter beschikking gesteld aan de Gemeente.

Er hoeft geen nieuwe hardware aangeschaft en geconfigureerd te worden, want Contractdossier is web-based. Een internet-verbinding voldoet.
Bestaande ingevoerde data kan bekeken worden op juistheid en laten staan.
Ook kan gekeken worden naar het automatisch inlezen van documenten. In dat geval kan vanuit een lege versie gestart worden. Dit bespaart zowel tijd, personele inzet als geld voor de Gemeente.