<< Daarom Rijks Contract Centrum >>

Contract Management

Contract Management

We worden het aanspreekpunt voor zowel uw organisatie, als de werkgevers en de kandidaten.
De inrichting van het DAS, het VMS en het contractbeheer moet vlekkeloos verlopen.

Dat wil zeggen dat alle administratieve wijzigingen vóór een bepaalde productiedatum volledig doorgevoerd moeten zijn en uw medewerkers het systeem bij start van het contract onder de knie moeten hebben.

Daarom geven wij al vroegtijdig voor de overgang naar het nieuwe systeem instructies aan het personeel en zorgen we voor laagdrempelige instructiefilmpjes, waardoor de medewerker op eigen wijze en moment kan starten met de instructie.

Leveranciers Management

Het Rijk heeft een grote diversiteit aan leveranciers.
Goed leveranciersmanagement of een Managed Service Programma zullen bijdragen aan kostenreductie, regie, uniformiteit en borgen van de naleving van vigerende regelgeving. Als belangenbehartiger van Het Rijk verzorgen wij de tariefsonderhandeling, de contractuele afhandeling en de administratieve afhandeling van uren en facturen. Al dan niet vanuit het door Het Rijk gebruikte factureersysteem.

Uiteindelijk zal Het Rijk continuïteit, gemak, ontzorging en een strak proces ervaren wat volledig transparant en 100% compliant is.
Maak kennis met onze technische mogelijkheden (eigen VMS en DAS) en ontdek meer mogelijkheden.

Inhuren Zelfstandige(n)

Het werken als Zelfstandige is heden ten dage een veel gekozen werkvorm.
De beoordeling of op bepaalde aanvragen ook Zelfstandigen ingezet kunnen worden ligt in goede handen bij onze contractspecialisten.
Want bij onachtzaamheid worden non-compliance en financiële gevolgen voor ALLE betrokkenen een hot item, hetgeen niet altijd wordt (h)erkend.

Wij zullen in alle gevallen pro-actief en preventief onderzoeken en bepalen wat de beste arbeidsverhouding is die past bij de aanvraag.
En indien men als zelfstandige vragen heeft over aanvragen, contracten of zaken die de status als ZP-er raken: dan belt men 085-0063900 voor een gratis advies.