Maatschappelijke ondersteuning

Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Het aanvragen van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo gaat via het Wmo-loket van de eigen gemeente.
Mocht daarbij hulp nodig zijn, dan kan via de gemeente een onafhankelijke cliëntondersteuner ingeschakeld worden. Die helpt  met informatie en geeft (gratis) advies bij het regelen van hulp en ondersteuning.

Om voor een Wmo-voorziening in aanmerking te komen, moet men als burger voldoen aan bepaalde voorwaarden:
a) Men verblijft rechtmatig in Nederland
b) Men is Nederlander en heeft een verblijfsvergunning op asielgronden of een reguliere verblijfsvergunning
c) Men is woonachtig in de gemeente waarin de aanvraag gedaan wordt.
Een maatwerk- of vervoersvoorziening wordt alleen na onderzoek door de gemeente aangeboden.

Voor het gehele traject is hier een Stappenplan beschikbaar.